Група № 200 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)»

 

*******************************************************

Предмет: Історія України

Викладач: Дацко Г.В,

Група: 200

В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

Опрацювати §9. Внутрішньополітична ситуація в УРСР в першій

Половині  1950-х рр..

Записати тему уроку та план

Дати письмову відповідь на запитання: Якими фактами з історії УРСР можна

проілюструвати терміни: культ особи, хрущовська відлига, десталінізація, лібералізація, реабілітація.

Скласти конспект про участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах.

*******************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Викладач: Дацко Г.В,

Група: 200

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

Опрацювати §14. Китай.

Записати тему уроку та план

Дати письмову відповідь на запитання (2,3,4,5) на стор.137.

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

Опрацювати §8

Виконати практичну роботу: «Війна пішла, а горе залишилось»(дати письмову відповідь на пит.. ст.. 40-42)

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

Опрацювати §15. Тема уроку: Утворення Індійської республіки та Пакистану.

Записати тему уроку та план в зошит.

Дати письмову відповідь на запитання (1,4) на стор.144.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

Опрацювати §16. Тема уроку: Країни Близького Сходу в др. пол. ХХ-ХХІст.

Записати тему уроку та план в зошит.

Дати письмову відповідь на запитання (1,3) на стор.153.

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 25 «Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

Завдання:

 1. Прочитати новелу .
 2. Скласти і записати план твору «Старий і море» с. 158-159
 3. Виписати визначення повість-притча (с.162)

Інформаційні джерела:

 1. Підручник Зарубіжна література (О.Ісаєва, ін.) 11 клас 2019
 2. М/ф за твором «Старий і море»

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 26 РЗМ. Твір-роздум «Поразка чи перемога Сантьяго?»

Завдання:

Написати в зошитах творчу роботу.

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 27-28 Колумбія. Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами». Відображення моральної деградації людства.

Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Ідея прагнення до внутрішнього вдосконалення, морального відродження, повернення до вічних цінностей. Трагікомічне зображення ставлення людей до дива в оповіданні «Стариган із крилами».

 Завдання:

 1. Ознайомитись з біографією Маркеса, виписати основні факти (с.167-169).
 2. Читати оповідання, скласти план.
 3. Опрацюйте питання на с. 175.
 4. Розгляньте ілюстрації до твору (с.176)

Інформаційні джерела:

Підручник Зарубіжна література (О.Ісаєва, ін.) 11 клас 2019

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 29 Постмодернізм як один знайзначніших напрямків мистецтва кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Філософсько-естетичні засади постмодернізму. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.

Завдання:

 1. Опрацюйте матеріал на основі літературознавчих джерел, підручника (с.182-183)
 2. Випишіть ознаки постмодернізму, представників.

Інформаційні джерела:

 1. YouTube Постмодернізм в літературі
 2. Підручник Зарубіжна література (О.Ісаєва, ін.) 11 клас 2019

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 30 Сербія. Милорад Павич (1929 2009). Відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.

Завдання:

 1. Опрацюйте матеріал підручника (с.190-191)
 2. Випишіть10 фактів з біографії митця.
 3. Прочитайте твір»Скляний равлик» з підручника (с.192-200)
 4. Робота над змістом за допомогою питань(с.201) та інтерактивної таблиці (с.203)

Інформаційні джерела:

Підручник Зарубіжна література (О.Ісаєва, ін.) 11 клас 2019

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 31-32 США. Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). Короткі відомості про письменника-фантаста. Метафора одержимості як наскрізна тема творів письменника. «Мораль»: проблематика, поетика, жанрова своєрідність.

Біблійні мотиви у творі. Психологізм у зображенні персонажів. Підтекст. Сенс назви й фіналу. Художня своєрідність твору (динамізм, інтрига, нагнітання атмосфери, невимушений виклад).

Завдання:

 1. Випишіть кілька фактів про Кінга.
 2. Прочитайте одну з книг Кінга, запишіть коротко її анотацію (про що книга).
 3. Що ви зрозуміли найважливішого, прочитавши оповідання «Мораль»? (3 речення)

Інформаційні джерела:

 1. Твори С.Кінга.
 2. Інтернет-ресурси.

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група: 200

Викладач: Мигалик Т.Н.

Урок 33-34 Повторення й узагальнення вивченого протягом року.

Контрольна робота №2.

Завдання:

Написати в зошитах контрольну роботу.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В,

Контрольна робота

Тема: Україна в перші повоєнні роки.

 1. Охарактеризуйте особливості відбудови й розвитку промисловості України в повоєнне десятиліття.    (3б)
 2. Якою була політика центрального керівництва СРСР

щодо селянства України в 1946 – 1947рр.  (3б)

 1. Дайте визначення історичному поняттю «радянізація

західних областей України». (3б)

 1. Які причини поразки УПА в 1945-1952рр.  (3б)

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В,

Тема уроку: Участь українців у повстаннях у сталінських

концтаборах.

План

1.Нові виступи проти сталінської системи.

2.Реабілітація жертв сталінських репресій.

Запишіть тему та план в зошит.

Опрацюйте §9. Ст..44-45, ст. 48- 49.

Завдання: Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте

документальний фільм «Кенгір. 40 днів свободи»

Напишіть, що нового ви дізналися.

Підручник: В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В,

Тема уроку: Деколонізація Африки.

План

 1. Деколонізація Африки.
 2. Крах апартеїду на півдні Африки.

Записати тему уроку та план в зошит.

Опрацювати §17. Відповісти на пит. 6 на стор.162

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В,

Тема уроку: Латинська Америка: особливості соціально-економічного та політичного розвитку.

План

 1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку.
 2. Проблеми політичного й економічного життя лати американських держав на межі ХХ-ХХІ ст..

Записати тему уроку та план в зошит.

Опрацювати §18. Відповісти на пит.(1,2) на стор.171.

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

************************************************

Предмет: Інформатика

Група: 200

Викладач: Слівінська Л.А.

Завдання: Засобами графічного редактора Inkscape створити зображення улюбленого автомобіля. Виконану роботу надіслати на поштову скриньку викладача.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Зміни в управлінні господарством.

План

1.Стан промисловості та сільського господарства.

2.Військово-промисловий комплекс (ВПК) і наука.

 1. Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи.

Записати тему уроку та план в зошит.

Опрацювати §11

Дати письмову відповідь на питання:  Назвіть реформи в промисловості та сільському господарстві.

Підручник: В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Зародження дисидентського руху в  УРСР.

Опрацювати §13

Записати тему уроку та план в зошит.

Дати письмову відповідь на запитання:  1.Опозиційна діяльність населення.

2.Скласти політичний портрет Л.Лук’яненка.

Підручник: В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Практична робота: Моделі інноваційного розвитку азійських держав (Південна Корея)

Виконати на листочках.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Контрольна робота з теми «Держави Азії, Африки та Латинської Америки»

Дати відповідь на тести на стор. 172-175.

П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас

************************************************

Предмет: Інформатика

Група: 200

Викладач: Слівінська Л.А.

Завдання: Засобами графічного редактора Inkscape створити зображення з художніми ефектами будь-якої деталі автомобіля. Виконану роботу надіслати на поштову скриньку викладача

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Зміни в розвиток культури.

План

1.Науково-технічна революція: внесок українців.

2.Процеси зросійщення та реформа освіти.

3.Особливості розвитку культури.

4.Антирелігійна кампанія.

Опрацюйте § 14.

Письмове завдання: Назвіть професії таких осіб: В.Глушков, А.Горська, С.Параджанов, І.Світличний, Л.Танюк, В.Стус.

Сформулюйте висновок про внесок цих осіб до скарбниці культурної спадщини України.

Підр.В.Даниленко, М.Смолінська «Історія України» 11 клас.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Практична робота: «Входження Кримської області до складу УРСР»

Опрацювати §10

Дати відповідь на будь-які питання.(одне пит..3б)

Підручник: В.Даниленко, М.Смольніцька  «Історія України» 11 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Динаміка «холодної війни».

План

 1. Динаміка «холодної війни». Протистояння НАТО і ОВД.
 2. Прояви міжнародної напруженості.
 3. Період розрядки.

Записати тему та план в зошит.

Опрацювати §19.

Дати відповідь на пит..(1,5) стор. 186-187.

Підр. П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 200

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Міжнародні відносини на межі ХХ-ХХІст.

План

 1. Розвиток «холодної війни» наприкінці ХХст.
 2. Прояви «холодної війни» у ХХІст.
 3. Проблеми міжнародного тероризму.

Опрацювати §20.

Дати письмову відповідь на пит..(1, 6) стор.196.

Підр. П.Полянський «Всесвітня історія» 11 клас.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група: 200

Викладач: Слівінська Л.А.

Завдання: Створіть оголошення за власним задумом в Publisher. Виконану роботу надіслати на поштову скриньку викладача.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група: 200

Викладач: Слівінська Л.А.

Завдання: Створіть і відформатуйте буклет “Моя професія” в Publisher. Виконану роботу надіслати на поштову скриньку викладача.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група: 200

Викладач: Слівінська Л.А.

Завдання: Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу. https://onlinetestpad.com/ua/testview/265016-testovi-kontrolni-zavdannya-dlya-perevirki-zalishkovikh-znan-studentiv-spec

************************************************