Група № 106 «Кухар. Кондитер»

Предмет: Біологія

Група: 106

Викладач: Чопойдало І. М.

Тема: Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

Завдання законспектувати тему

енергетичне забезпечення

************************************************

Предмет: Біологія

Група: 106

Викладач: Чопойдало І. М.

Тема:Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів

Законспектувати тему та виконати завдання з презентації

способи отримання енергії

************************************************

Предмет: Організація обслуговування та виробництва

Група: 106

Викладач: Павелкевич О.В.

Тема уроку: Організація роботи рибного цеху

Завдання: виконати вправу “Розбирання риби на чисте філе” https://learningapps.org/8197431 опрацювати лекцію та зробити конспект

Рибний цех

************************************************

Предмет: Санітарія та гігієна

Група: 106

Викладач: Павелкевич О.В.

Тема уроку: «Поняття про харчові отруєння. Класифікація харчових отруєнь»

Завдання: записати визначення та скласти схему “Класифікація харчових отруєнь”

Харчові отруєння

************************************************

Предмет: Фізична  культура і здоров’я

Група: 106

Викладач: Стадник І.А.

Тема: Волейбол.

Тема Волейбол 106 гр.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 23: Нові тенденції розвитку культури 1914-1921 рр. Освіта. наука. Література та мистецтво. релігійне та повсякденне життя.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 17

(с.120-127)

https://www.youtube.com/watch?v=uq14-qyPPkc

Заповнити таблицю “Досягнення в галузі культури”

Таблиця Досягнення в галузі культури

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 25: Утворення вогнищ Другої світової війни.  Створення блоку Рим-Берлін-Токіо та політика «умиротворення» агресора та її крах.

Утворення вогнищ війни

************************************************

Предмет: Фізична  культура і здоров’я

Група: 106

Викладач: Стадник І.А.

Тема: Волейбол.

Тест https://docs.google.com/forms/d/1eYuUdBnQOU9R2_YHWwRtnP-Ol-AImaOAYByK6CieKFw/edit

************************************************

Предмет “Біологія”

Група: 106

Викладач: Чопойдало І. М.

Тема:Роль процесів дихання для забезпечення процесів метаболізму

Завдання законспектувати тему

дихання

Тема:Структури клітини, що забезпечують метаболізм

Законспектувати тему та виконати завдання з презентації

структури клітини

************************************************

Предмет “Всесвітня історія”

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 26: СРСР у системі міжнародних відносин напередодні першої світової війни.

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 19   (с.184-193)

Відео для перегляду: https://www.youtube.com/watch?v=pJaWPUlMQwM

Матеріал у блозі: https://historyvpu29.blogspot.com/2020/03/101-104-106-26.html?spref=fb&fbclid=IwAR3qjheB73hHM4RcFeJJYQicqWhb4Si4HfiOECzvghv5CVKsPag_EB_Aed0

Тема 26 СРСР у системі міжнародних відносин напередодні першої світової війни.

************************************************

Предмет “Історія України”

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 24 : Практичне заняття. Уроки державотворчих процесів

Завдання за підручником: с.128-129,

виконати завдання по роботі з документами

Тема 24 Практичне заняття. Уроки державотворчих процесів

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 25: Узагальнення знань і тематичне оцінювання  за розділом ІІІ «Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність.

Завдання за підручником: повторити §12- 17

Виконати тест

http://lv.testportal.gov.ua:8080/guide?subject=3%2C43&show=Продовжити

Контрольна робота 106

*******************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 29 Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

Завдання:

Написати, що таке нова драма, та основні ознаки ”нової драми”.

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 30 Бельгія. Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Завдання:

  1. Написати основні факти біографії бельгійського письменника.
  2. Прочитати п’єсу «Синій птах».

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 106

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 27, тема:”Системи керування вмістом для веб-ресурсів”. Завдання: відпрацювати конспект, підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін., § 4.3 ст. 122-123. виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 106

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 28, тема:”Створення та адміністрування сайту “. Завдання: відпрацювати конспект, підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін., § 4.3 ст. 123-131. виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 106

Викладач: Чоповський С. С.

Урок №29. Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа. § 4.2 ст. 114-122

Підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 27: Початок Другої світової війни. Воєнні дії в середині 1941-1942 рр.

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 20-21 (с.200-211)

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=XCYvV6gzPLg

Виконати завдання (хронологічна таблиця, робота з картою) – файл додається

Початок і розгортання Другої світової війни

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 28: Воєнні дії в другій половині 1942-1943 рр. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 21-22

1942-1943. Окупаційний режим. Рух опору

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 29: Воєнні дії в 1944 р. Завершення і підсумки Другої світової війни

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 23-24

Завершення війни

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 26: Входження УСРР до складу СРСР. Формальний  та реальний статус УСРР у «договірній федерації» радянських республік. Християн Раковський. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 19

Утворення СРСР

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 30: Світ після Другої світової війни

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 24

  1. Перегляньте відеоматеріал:  https://www.youtube.com/watch?v=-Yst63BHwsE
  2. Законспектуйте(за підручником стор. 235-239
  3. Виконайте тест

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 31: Практичне заняття. Примусова праця у Третьому рейху. Трагедія ув’язнених  у німецьких концтаборах та їх доля

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. (с. 239-241)

Адреса віртуального музею http://panorama.auschwitz.org

Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=e2Ma7_bFXtk&feature=emb_logo

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 106

Викладач: Чоповський С. С.

Урок № 30. Графічні, гіпертекстові та інші елементи на веб – сторінках. § 4.1 ст. 108-114

Урок № 31-32. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. § 4.4 ст. 131-133

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 27: УСРР в умовах непу. Антибільшовицький повстанський рух. Холодноярська республіка та ін. Масовий голод 1921-1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 20

(с.- 134-139)

Відеоматеріал для опрацювання: https://www.youtube.com/watch?v=BW771Fili6M

*******************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 32: Контрольна робота №4 «Передумови Другої світової війни»,  «Друга світова війна»

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. повторити – § 17-24

контрольна робота

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 28: Зміни в суспільно-політичному житті. Політика коренізаціі в УСРР.

Завдання: опрацювати підручник, переглянути рекомендований відеоматеріал, законспектувати наданий опорний конспект

Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 21

https://www.youtube.com/watch?v=LjtDSc3tdp8

*******************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 34: Література та мистецтво. Основні ідеї і течії модернізму. Масова культура в міжвоєнний період. Суспільно значимі здобутки культури та мистецтва. Розвиток кінематографу. Олімпійський рух

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 26

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g

https://www.youtube.com/watch?v=qDQpZT3GhDg

Література та мистецтво

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 29 Зміни в промисловості. Форсована індустріалізація. Хлібозаготівельні
кризи. Створення військово-промислового комплексу. Згортання непу і перехід
до директивної економіки.
Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 22 (опорний конспект і тест для виконання в файлі, що додається)
Відеоурок:  https://www.youtube.com/watch?v=gmUN0FF0BKY

Індустріалізація + тест

*******************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 32 Контрольна робота №2.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 33 Польща. Йоанна Яґелло (нар. 1974). «Кава з кардамоном».

Й. Яґелло – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: Синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці).

Завдання:

  1. Біографія Йоанна Яґелло (законспектувати цікаві факти)
  2. Прочитати роман «Кава з кардамоном».

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 34 Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні. Мова твору.

Завдання:

  1. Написати основні проблеми батьків та дітей в юнацькому віці.
  2. Характеристика образу головної героїні твору.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 106

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 35 Підсумковий урок

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 30 Зрушення в житті українського села. Розкуркулення і насильницька колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид Українського народу.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 23

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=KlR1vUwF_Gg

Опрацюйте підручник і відеоматеріал, запишіть у зошит хронологію колективізації, дайте визначення темінам:

колективізація

розкуркулення

голодомор

геноцид

Колективізація

*******************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 33: Освіта та наука. Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 25

https://www.youtube.com/watch?v=mGaSM9v-G0Q

Досягнення науки і техніки

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 31 Практичне заняття. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 c 155-160

https://www.youtube.com/watch?v=ks1ZZS3ZgD4

Завдання (у файлі додається). Дати відповіді на питання до відеоматеріалу: https://www.youtube.com/watch?v=uWgSMWAycD8

Практична Голодомор

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 32 Громадсько-політичне життя.  Формування культу особи Сталіна Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 24

Відеосюжетhttps://www.youtube.com/watch?v=biQRfckgQVc

Суспіьно-політичний розвиток

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Історія України Тема 34: Практичне заняття.

Пропагандистський ідеал радянської людини

Завдання за підручником:  Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України,10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 26 (с.172-174)

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=gmUN0FF0BKY

урок34 – Практичне заняття

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 33 Зрушення в національно-культурному житті.

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. – § 25

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=Sdk8DMIJ4dc

https://www.youtube.com/watch?v=oPpV-zEWXtU&vl=ru

Культура 30-х рр

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

УРОК 35. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ТЕМА: ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 36 Українські землі у складі Польщі.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 27

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=tfqG75NpWaI

Презентація: https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-u-20-30-h-rokah-hh-st-92701.html

Тест: https://docs.google.com/forms/d/18Rmn4ar7msP6-yVJfVHeX3Mhjk6JIQb35rr5KqnsXcQ/edit

У складі Польщі

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 37 Українські політичні партії та організації.

Українське народно-демократичне об’єднання. Українська військова організація і Організація українських націоналістів. Євген Коновалець.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 27  (с.180-182)

Відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=a_Qobsfogqo

Політичні партії

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 38 Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини.

Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 § 28

Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=3jN94EFAcK8

УЗ у складі Румунії та Чехословаччини

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Срібна земля.

Третя спроба утвердити незалежність України у ХХ ст.

Завдання за підручником: Пометун О.ІІІ., Гупан Н.М. Історія України, 10 кл., К.: “Оріон”, 2018 c 190-192

Відеоматеріал  https://www.youtube.com/watch?v=XAyZoJQhclw&t=549s

Практична Срібна земля

*******************************************************

Предмет: Історія України

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 40 Контрольна робота

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗАХІДНОУКР

*******************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 106

Викладач: Петрушина Т.В.

Тема 35: Урок узагальнення

Завдання за підручником:Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту).- К.: Грамота, 2019- 10 кл. повт. до стор. 261

*******************************************************