Група № 100 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник ручного зварювання. Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)»

 

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В,

О.І.Пометун , Н.М.Гупан «Історія України» 10 клас

Опрацювати §19. Входження УСРР до складу СРСР.

Записати тему уроку та план.

Дати письмову відповідь на запитання (2,6) на стор. 134.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В,

П.Полянський «Всесвітня історія» 10 клас.

Опрацювати §17. Назрівання Другої світової війни.

Дати письмову відповідь на запитання (1,3,4,5) на стор.179.

************************************************

Предмет: Біологія

Група: 100

Викладач: Чопойдало І. М.

Тема: Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу

Завдання: Законспектувати тему. Написати доповідь на тему: Хромосомні синдроми.

каріотип

************************************************

Предмет Спецтехнологія”

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

49.ЛПР 5. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування механізмів двигуна.

50.ЛПР 6. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування систем двигуна.

51.ЛПР 6. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування систем двигуна.

52.ЛПР 6. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування систем двигуна.

53.ЛПР 6. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування систем двигуна.

54.Контроль знань

100 49-54

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

О.І.Пометун , Н.М.Гупан «Історія України» 10 клас

Опрацювати §19. Входження УСРР до складу СРСР.

Записати тему уроку та план в зошит.

Дати письмову відповідь на запитання (2,6) на стор. 134.

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

П.Полянський «Всесвітня історія» 10 клас.

Записати тему уроку та план в зошит.

Опрацювати §18.. Назрівання Другої світової війни.

Дати письмову відповідь на запитання (1,2,3) на стор.184.

************************************************

Предмет: Громадянська освіта

Група: 100

Викладач: Мущинка О.Л.

Урок 31. Практична робота «Чому варто бути проінформованою людиною»

(завдання додаються)

Ур 31 ПР Чому варто бути проінформованою людиною

************************************************

Предмет: Громадянська освіта

Група: 100

Викладач: Мущинка О.Л.

Урок 32 Тема: «Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту. Стандарти подання інформації . Критичний аналіз медіа текстів»

Завдання: опрацювати і законспектувати матеріал. Т.4, ст. 114-117

Підручник «Громадянська освіта, О.О. Гісем, О.О. Мартинюк, Харків – 2018

************************************************

Предмет: Громадянська освіта

Група: 100

Викладач: Мущинка О.Л.

Урок 33 Тема: «Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті»

Завдання: переглянути презентацію, головне законспектувати.

Кіберзлочини та покарання

************************************************

Предмет: Громадянська освіта

Група: 100

Викладач: Мущинка О.Л.

Урок 34 Тема: Практична робота «Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї»

(завдання додаються)

Ур 34 ПР Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї

************************************************

Предмет: Громадянська освіта

Група: 100

Викладач: Мущинка О.Л.

Урок 35 Урок узагальнення. Виконати підсумкову контрольну роботу

(завдання додаються)

Ур 35 Контрольна робота

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В,

Тема уроку: Впровадження НЕПу в УСРР.

План

 1. Наростання кризових явищ у житті українського села.
 2. Масовий голод 1921-1923рр. в УСРР.

Записати тему уроку та план в зошит

Опрацювати §20

Дати  письмову відповідь на питання(5,7) ст..139

Підр. О.І.Пометун , Н.М.Гупан «Історія України» 10 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В,

Тема уроку: Політика «умиротворення» А.Гітлера..

Записати тему уроку в зошит.

Опрацювати §18. ст. 183-184..

Проаналізувати схему і відповісти на запитання до неї. Ст..183.

Підр. П.Полянський «Всесвітня історія» 10 клас.

************************************************

Предмет  Спецтехнологія”

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

 1. Технічне обслуговування зчеплення
 2. Технічне обслуговування механічної КПП
 3. Технічне обслуговування карданної і головної передач
 4. Технічне обслуговування ходової частини
 5. Технічне обслуговування коліс

пл. ур.100 55-59 23.03-27.03

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 27 Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

Завдання: Написати біографію. Прочитати вірші «Голосівки», «Моя циганерія».

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 28 Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).

Завдання: Написати аналіз однієї з поезій.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку:Трансформаційні процеси в суспільно-політичному житті УРСР (20-ті роки ХХст.).

План

 1. Ліквідація багатопартійності.
 2. Політика коренізації в УСРР.
 3. Наслідки українізації та її згортання.
 4. Релігійне життя в УРСР.

Записати тему уроку та план.

Опрацювати § 21.

Дати письмову відповідь на запитання (3,,8) стор. 145.

Підр. О.І.Пометун , Н.М.Гупан «Історія України» 10 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Найважливіші досягнення науки та техніки. Література.

Записати тему уроку в зошит

Опрацювати §25

Заповнити таблицю

Наука Прізвище вченого Винаходи

Підр. П.Полянський «Всесвітня історія» 10 клас.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 23-24, тема:”Робота з запитами на вибірку даних. ПР №7. Запити на вибірку даних.” Завдання: відпрацювати конспект, підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін., § 3.5 ст. 101-107. виконати практичні завдання.

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 47, тема:”Захист учнівських проектів.” Завдання: виконати творчі завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 48, тема:”Захист учнівських проектів. Підсумково-узагальнюючий урок за І розділ.” Завдання: Виконуємо контрольну роботу за І-й розділ

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 49-50, тема:”Сучасні дослідження будови речовини.”; тема:” Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали. ”. Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ. Сучасні дослідження будови речовини.§ 22 ст. 143-150

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 51, тема:”Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.” Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ.  § 23. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини  ст. 150-155.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 25, тема:”Технології опрацювання мультимедійних даних. Роль електронних медійних засобів в житті людини”. Завдання: відпрацювати конспект, підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін., § 4.1 ст. 108-114.виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 52-53, тема:”Розв’язування задач”. Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ. § 22-23 ст. 140-155. Виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 54, тема:”Ідеальний газ. Тиск газу.” Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін.   § 24. Ідеальний газ. Тиск газу. Температура. ст.155

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 55, тема:”Розв’язування задач”. Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ. § 22-24 ст. 140-159. Виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 56, тема:”Розв’язування задач”. Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ. § 22-24 ст. 140-159. Виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 26, тема:”Проектування та створення об’єктів мультимедіа.”. Завдання: відпрацювати конспект, підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін., § 4.1 ст. 108-114.виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 57, тема:”Розв’язування задач”. Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін. Розділ ІІ. § 22-24 ст. 140-159. Виконати практичні завдання

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

урок № 58, тема:”Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна шкала температур.” Завдання: відпрацювати конспект за підручником Фізика 10 кл Головко та ін.   § 25. ст.159-164

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

Урок 59-60. Розв’язування задач. § 22, 25 ст. 143-164.

Урок 61. Рівняння ідеального газу. Ізопроцеси. § 25-30 ст. 159-192.

Урок 62-65. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. § 25 ст. 159-192.

Підручник “Фізика. 10 клас” М.В. Головко  та ін.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

Урок №27. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Етапи створення веб-сайтів.     § 4.3 ст. 122-123

Підручник “Інформатика. 10(11) клас”. Й.Я. Ривкінд та ін.

************************************************

Предмет: Історія України

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Зміни в промисловості.

Записати тему уроку та план в зошит.

Опрацювати § 22

Дати письмову відповідь на запитання:

1)  стор.150.(2);

2) Як радянське керівництво обґрунтовувало створення ВПК?

Підр.О.І.Пометун , Н.М.Гупан «Історія України» 10 клас

************************************************

Предмет: Всесвітня історія

Група: 100

Викладач: Дацко Г.В.

Тема уроку: Нові напрями в мистецтві.

Записати тему уроку в зошит

Опрацювати §26 .

Заповнити таблицю

Вид мистецтва Нові напрями

Підр. П.Полянський «Всесвітня історія» 10 клас.

************************************************

ПредметСпецтехнологія

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

65 ЛПР 7. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування ходової частини

66 ЛПР 7. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування рульового керування

67 ЛПР 7. Ознайомлення з особливостями технічного обслуговування механізмів керування

68 Контроль знань

69 Види, методи та система ремонту автомобілів

70 Технологія ремонту автомобілів

71 Способи відновлення деталей і спряжень

ст 100 65-71

************************************************

Предмет: Фізика і астрономія

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

Урок 64-67.Розв’язування задач. Підготовка і проведення контрольної роботи. § 22-30 ст. 143-195.

Урок 68. Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. § 31-33 ст. 196-210.

Урок 69-70. Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. § 34-36 ст. 211-220.

Урок 71. Розв’язування задач. § 31-36 ст. 196-220.

************************************************

Предмет: Інформатика

Група 100

Викладач: Чоповський С. С.

Урок №28. Створення та адміністрування сайту. § 4.3 ст. 123-131

Урок №29. Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа. § 4.2 ст. 114-122

************************************************

Предмет “Спецтехнологія”

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

72 Ремонт блока циліндрів і гільз

73 Ремонт шатуна

74 Ремонт колінчастого вала

75 Ремонт головки циліндрів

76 Ремонт клапанів

77 ЛПР 8. Ознайомлення з особливостями ремонту механізмів двигуна

78 ЛПР 8. Ознайомлення з особливостями ремонту механізмів двигуна

СТ 100 72-78

************************************************

Предмет: Спецтехнологія

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

79 ЛПР 8. Ознайомлення з особливостями ремонту механізмів двигуна

80 ЛПР 8. Ознайомлення з особливостями ремонту механізмів двигуна

81 ЛПР 8. Ознайомлення з особливостями ремонту механізмів двигуна

82 Ремонт радіаторів

83 Ремонт рідинних і масляних насосів

84 Ремонт паливних баків і паливопроводів

85 Ремонт карб’юратора та бензонасоса

СТ 100 79-85

*******************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 29 Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

Завдання:

Написати, що таке “нова драма, та основні ознаки ”нової драми”.

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 30 Бельгія. Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Завдання:

 1. Написати основні факти з біографії бельгійського письменника.
 2. Прочитати п’єсу «Синій птах».

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет: Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 31 Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу. 

Завдання:

Аналіз п’єси «Синій птах».

Підручник О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник ”Зарубіжна література” 10кл.

************************************************

Предмет:  Зарубіжна література

Група 100

Викладач: Мотрук Н.В.

Урок 32 Контрольна робота №2.

************************************************

Предмет “Спецтехнологія”

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

86 Ремонт генератора, переривника-розподільника

87 Ремонт стартера

88 ЛПР 9. Ознайомлення з особливостями ремонту систем двигуна

89 ЛПР 9. Ознайомлення з особливостями ремонту систем двигуна

ст 100 86-89

************************************************

ПредметСпецтехнологія

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

90 ЛПР 9. Ознайомлення з особливостями ремонту систем двигуна

91 ЛПР 9. Ознайомлення з особливостями ремонту систем двигуна

92 Контроль знань

93 Ремонт зчеплення

94 Ремонт КПП

95 Ремонт карданної передачі

ст 100 90-95

************************************************

ПредметСпецтехнологія

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

96 Ремонт ведучого моста

97 ЛПР 10. Ознайомлення з особливостями ремонту агрегатів трансмісії

98 ЛПР 10. Ознайомлення з особливостями ремонту агрегатів трансмісії

99 ЛПР 10. Ознайомлення з особливостями ремонту агрегатів трансмісії

100 ЛПР 10. Ознайомлення з особливостями ремонту агрегатів трансмісії

101 Ремонт рами

СТ 100 96-101

************************************************

ПредметСпецтехнологія

Група: 100

Викладач: Семчишин І.М.

тема уроку:

102 Ремонт підвіски

103 Ремонт балок мостів

104 Ремонт коліс

105 Ремонт рульових механізмів

106 Ремонт гальмівних механізмів

107 Ремонт вузлів гідроприводу гальмівних механізмів

108 ЛПР 11. Ознайомлення з особливостями ремонту вузлів ходової частини

109 ЛПР 11. Ознайомлення з особливостями ремонту вузлів ходової частини

ст 100 102-109

************************************************